Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Fundacji WWF Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Mahatmy Gandhiego 3, zwanej dalej „Fundacją”, sporządzoną w zgodzie z postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego petycja.wwf.pl. Każdego użytkownika strony RatujmyFoki.wwf.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony RatujmyFoki.wwf.pl. I. Rodzaj zbieranych przez Fundację danych osobowych.
 1. Poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie RatujmyFoki.wwf.pl. Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Fundację swoich danych osobowych, obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej.
 2. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego itp.
 3. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email itp.
II. Sposób wykorzystania danych.
 1. Wszystkie dane przetwarzane przez Fundację zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy wyrazisz zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingowych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników Serwisu.
 2. Wypełniając formularz zapisu do newslettera zezwalasz także na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email newsletter. Newsletter ma na celu stałe informowanie o nowościach pojawiających się w serwisie, a także materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących Fundacji.
 3. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.wwf.pl, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości.
 4. Fundacja jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Ciebie. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.
 5. Administratorem danych osobowych jest Fundacja, która przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przy pomocy firmy informatycznej GetResponse Sp. z o.o., Ul. Arkońska 6/a3, 80-387 Gdańsk.
III. Zmiany danych osobowych.
 1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Możesz dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Fundacji o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, faxu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
IV. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).
 1. Strona internetowa RatujmyFoki.wwf.pl, może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Fundacji i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Fundacji, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
 3. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej karpaty.wwf.pl mogą przestać być dostępne.
V. Proces wyrejestrowania.
 1. W każdej chwili możesz skontaktować się z Fundacją, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas kolejnych informacji marketingowych, związanych z organizowanymi akcjami promocyjnymi, informujących o prowadzonych przez Fundację akcjach lub bieżącej działalności Fundacji, czy też próśb o wsparcie naszych działań. Twoje oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z Tobą kontaktować we wskazanym przez Ciebie zakresie. Twoje dane osobowe zostaną w takim przypadku w naszej bazie i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Ciebie określonych.
 2. Jeśli chcesz zrezygnować z newslettera otrzymywanego mailowo, możesz użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w treści każdej naszej wiadomości mailowej.
 3. Możesz żądać całkowitego usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych, a Fundacja zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Twoich danych z bazy Fundacji, nie będziemy się mogli z Tobą kontaktować, ani przesyłać Ci żadnych informacji związanych z naszą działalnością.
VI. Reklamacje.
 1. Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Fundacji: ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Fundację.
VII. Postanowienia końcowe.
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.wwf.pl.
 2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z Fundacją, pisząc do nas na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@wwf.pl.
 3. Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Tobą a naszą Fundacją będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie postanowien
 5. ia Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi.

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Naszą misją jest powstrzymanie szybko postępującej degradacji przyrody.